Certyfikaty

Produkt do stosowania w kontakcie z żywnością

Rozporządzenie Framework Regulation (EC) 1935/2004 (L338/4) potwierdza, że produkty nadają się do stosowania w kontakcie z żywnością. Składniki danych produktów nie przedostają się do jedzenia w ilości zagrażającej zdrowiu człowieka, nie zmieniają składu jedzenia w niedopuszczalny sposób, ani nie pogarszają smaku i zapachu żywności.

Produkty przewidziane do stosowania w kontakcie z jedzeniem powinny posiadać symbol kieliszka i widelca, jeżeli produkt jest oficjalnie zatwierdzony do tego celu. Wszystkie produkty SAGA spełniają wymagania stawiane przez Amerykańską Agencję do spraw Żywności i Leków (FDA - Food and Drug Administration) i posioadają niezależny certyfikat zgodny z Dyrektywą BfR EU Regulation1935/2004 dotyczącą materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

 

Maksymalna temperatura użytkowania

Produkty SAGA posiadające to oznakowanie są przeznaczone użycia w stosunkowo dużych temperaturach - w piekarniku lub podobnych urządzeniach. Zalecana temperatura maksymalna to 220°C.

 

 

Produkt biodegradowalny i kompostowalny

Produkty SAGA posiadają niezależny certyfikat B&C potwierdzający, że są one biodegradowalne i nadają się do kompostowania. Produkty SAGA spełniają normy EN 13432 dotyczące kompostowania w warunkach naturalnych.

 

PEFC

Organizacja PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) jest to niezależna, nie nastawiona na zysk, pozarządowa organizacja, założona w 1999 roku, która wspierania uprawianie lasów zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej, poprzez niezależny system certyfikacji. Certyfikat PEFC to potwierdzenie, że źródło pochodzenia drewna i wyrobów drzewnych jest znane, a drewno zostaje pozyskane w wyniku prowadzenia prawidłowej i odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Posiadanie certyfikatu  PEFC ma wpływ na każdy element łańcucha dostaw drzewa,  gwarantuje on również, że produkt wytwarzany jest w sposób ekologiczny z poszanowaniem standardów społecznych i etycznych.

Wszystkie produkty SAGA oznaczone tym znakiem pochodzą z certyfikowanych surowców.

 

Nordic Swan Label

Swan Label jest oficjalnym nordyckim certyfikatem potwierdzającym, że dany produkt jest przyjazny środowisku.
Oznaczenie Swan Label potwierdza, że odporne na tłuszcz papiery SAGA należą do najmniej szkodliwych produktów w swojej grupie i spełniają surowe wymagania ekologiczne.
 
Wymagania certyfikacyjne oparte są na ocenie cyklu życia danego produktu i dotyczą produkcji, użytkowania oraz utylizacji. W przypadku odpornych na tłuszcz papierów wymagania spełniane są poprzez używanie surowców wiadomego pochodzenia, ograniczenie przedostawania się do środowiska szkodliwych chemikaliów oraz ograniczenie zużycia energii.

 

Produkt Koszerny

Wszystkie produkty SAGA są koszerne, co oznacza, że są produkowane zgodnie z regułami obowiązującymi w prawie żydowskim. Papiery bazowe SAGA pieczenie, SAGA gotowanie, SAGA pakowanie z których produkowane są produkty SAGA posiadają certyfikat organizacji Star-K - jednej z największych agencji certyfikujących w Północnej Ameryce do spraw kaszrutu. Certyfikat pozwala umieszczać oznaczenie Star-K na opakowaniach produktów SAGA.

 

Halal

Wszystkie produkty marki SAGA klasyfikowane są jako „czyste” [tahir] i zgodnie z prawem Islamu ocenione jako „halal”. Certyfikat Halal został nadany produktom SAGA przez Partnera Centrum Islamskiego Hamburg (Imam Ali Mosque) w Bremen. Certyfikat uprawnia do umieszczenia oznaczenia Halal na opakowaniach produktów  SAGA.