#sagakuusi kampanjan säännöt


"Voita Joulukuusi" -markkinointitoimenpiteen (jäljempänä "Toimenpide") järjestäjä on Metsä Tissue Oy, Revontulenpuisto 2 A, Espoo, Suomi (jäljempänä "Järjestäjä"). Toimenpide järjestetään ajalla 16.11.–18.12.2020.

 

Osallistuminen

Arvontaan voi osallistua Instagramissa postaamalla #sagakuusi ja/tai @saga_suomi tägit julkaisemaansa kuvaan. Jokainen osallistuja voi osallistua arvontaan useammalla kuvalla/julkaisulla kampanjan aikana. Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista.

Toimenpiteeseen voivat osallistua vähintään 18-vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt. Arvonnan järjestämiseen osallistuneissa yrityksissä työskentelevät henkilöt tai heidän perheenjäsenensä eivät saa osallistua arvontaan.

Viimeinen osallistumispäivä on kello 12:00 mennessä 18.12.2020, ellei toisin ilmoiteta. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa aikataulua perustellusta syystä. Mikäli toimenpide keskeytetään ennenaikaisesti, palkinnot arvotaan keskeyttämiseen mennessä osallistuneiden kesken.

 

Palkintoja arvomme yhteensä toimenpiteen aikana 5 kpl.  

Arvomme kaikkien arvontaan osallistuvien Instagram-postauksien kesken viikoittain lahjakortin joulukuusikauppa.fi:n, jolla voi tilata tai lunastaa joulukuusen jonka arvo on n. 72 €. Joulukuusikauppa.fi palvelun tuottaa Lännen joulukuusikauppa Oy, joka myy kotimaisia laatukuusia, mitkä ovat huolella valittuja ja rakkaudella kasvatettuja. Voittaja saa valita haluamansa joulukuusen joulukuusikauppa.fi:n valikoimasta. Lunastus vaihtoehtoja on kaksi:
- Noutamalla Joulukuusikauppa.fi :n myyntipisteestä lahjakortilla  TAI
- Tilaamalla joulukuusi kotiovelle joulukuusikaupan verkkokaupasta.
Lisätiedot myyntipisteistä ja verkkokaupasta: www.joulukuusikauppa.fi. Lahjakortti tulee lunastaa ennen 23.12.2020. Verkkokaupasta tilattaessa viimeinen tilauspäivä on 18.12.2020. Myyntipisteillä lahjakortti toimii 23.12.2020 asti. Voittaja ei voi käyttää lahjakorttia muihin joulukuusikauppa.fi tuotteisiin.

 

Palkintoehdot

Palkinto arvotaan joka viikko kaikkien osallistujien kesken seuraavina päivämäärinä:

23.11.2020
30.11.2020
7.12.2020
14.12.2020
18.12.2020

Palkinnon voittajalle ilmoitetaan voitosta yksityisviestillä Instagramissa osallistujan antamilla yhteystiedoilla. Mikäli voittaja ei vahvista vastaanottaneensa yksityisviestiä, jossa on ilmoitettu voittamisesta, eikä häntä tavoiteta muutoin hänen antamiaan yhteystietoja käyttäen 18.12.2020 mennessä, lunastamaton voitto mitätöityy eikä uutta arvontaa suoriteta.

Käyttämätöntä palkintoa tai sen osaa ei korvata eikä palkintoa voi muuttaa rahaksi, eikä sitä voi myydä/välittää eteenpäin tai siirtää toiselle henkilölle. Järjestäjä ei vastaa mistään mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu toimenpiteeseen osallistumisesta, palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä.

Järjestäjä maksaa palkinnoista lakisääteisen arpajaisveron. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjistä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjillä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi ja paikkakunta missä tahansa mediassa.

Järjestäjä maksaa palkinnoista lakisääteisen arpajaisveron. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi ja paikkakunta missä tahansa mediassa.

 

Henkilötietojen käsittely

Järjestäjä voi lähettää sähköpostitse osallistujalle toimenpiteeseen liittyvää informaatiota toimenpiteessä kuvatulla tavalla. Toimenpiteeseen kuuluvan sähköpostin lähettämisen kohdentamiskriteerinä voi olla osallistujan antama tieto, valinta tai tekemä toiminto, esimerkiksi linkin avaaminen tai avaamatta jättäminen.

Järjestäjä käsittelee osallistujien tietoja henkilötietolain mukaisesti. Lisätietoa henkilötietolaista: http://tietosuoja.fi/fi/index/lait/Henkilotietolaki.html

Muut ehdot

Internetsivujen ja sähköpostien käytöstä voidaan kerätä ja käsitellä tietoja, jotta kilpailumallia pystytään edelleen kehittämään. Toimenpide toimii yleisimmissä internetselaimissa ja sähköpostiohjelmissa. Järjestäjä vastaa toimenpiteen sisällöstä. Järjestäjä ei vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta internetyhteydessä tai yhteisöpalveluissa (esim. Facebook) tapahtuneista teknisistä muutoksista tai käyttökatkoksista. Järjestäjä ei myöskään vastaa osallistujan palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai osallistujan tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä, eikä näiden takia aiheutuneista välillisistä vahingoista.

Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen hyväksymistä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. Toimenpiteeseen ja sen sääntöihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lain valintaa koskevat säännöt. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.

Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä toimenpiteestä henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.