Sertifikaatit

Ruokakontakti

EC 1935/2004 ohjeistuksen mukaan elintarvikekontaktiin tarkoitettujen tuotteiden tulee olla turvallisia. Ne eivät saa siirtää ruokaan mitään ihmisen terveydelle haitallista sellaisissa määrin, että se vaarantaa terveyden. Ne eivät saa myöskään muuttaa ruoka-aineen makua, hajua tai koostumusta ei-toivotulla tavalla.

Jos tuote on tarkoitettu käytettäväksi kontaktissa elintarvikkeeseen, sen täytyy olla merkitty lasi-haarukka -merkillä tai muulla tavalla ilmaista, että se on tarkoitettu elintarvikekontaktiin. Jos tuote on itsestäänselvästi tarkoitettu elintarvikekontaktiin, kuten esim. veitsien, haarukoiden, viinilasien ollessa kyseessä, tällaista merkintää ei tarvita.

SAGA tuotteet on sertifioitu elintarvikekontaktiin kelpoisiksi ulkopuolisen riippumattoman tahon toimesta.

 

 

Maksimikäyttölämpötilat

Tällä merkillä varustetut SAGA tuotteet on tarkoitettu käytettäviksi suhteellisen korkeissa lämpötiloissa, kuten uuneissa ja vastaavissa laitteissa. Tuotteen suositeltu maksimikäyttölämpötila on 220°C.

 

 

Joutsenmerkki

Joutsenmerkki on Pohjoismaiden virallinen ympäristömerkki, joka erottelee ympäristön kannalta parhaat tuotteet ja palvelut.

Ympäristömerkitty tiivispaperi kuuluu tuoteryhmänsä vähiten ympäristöä kuormittaviin tuotteisiin, ja Joutsenmerkki osoittaa, että tuote täyttää tiukat ympäristövaatimukset.

Myöntämisprosessissa arvioidaan tuotteen ympäristövaikutuksia koko elinkaaren ajalta, ja niissä otetaan huomioon tuotanto, käyttö sekä jätteenkäsittely. Myöntämisperusteissa painotetaan sertifioidun metsätalouden raaka-aineen käyttöä, ympäristölle vaarallisten kemikaalien vähäistä käyttöä, vesi- ja ilmapäästöjen vähäisyyttä sekä alhaista energiankulutusta.

 

PEFC

PEFC (Programme for the Endorcement of Forest Certification) -sertifiointi perustuu ulkopuolisen,voittoa tuottamattoman ja riippumattoman tahon valvontaan. Järjestelmä perustettiin vuonna 1999. Sen ajatuksena on taata puu- ja paperituotteen ostajalle, että puuraaka-aine on alkuperältään kestävän kehityksen periaatteiden mukainen.

PEFC sertifiointi kattaa koko puuraaka-aineen toimitusketjun ja sen tavoitteena on taata, että tuotteet valmistetaan korkeimpien ekologisten, sosiaalisten ja eettisten standardien mukaisesti.

PEFC on kattojärjestö, joka edistää sertifointitoimintaa yhteistyössä kansallisten metsän sertifiointijärjestelmien kanssa ottaen huomioon paikalliset toimintaolosuhteet.

 

Biohajoavuus & Kompostoituvuus

B&C merkillä varustetut SAGA tuotteet on sertifioitu biohajoaviksi ja kompostoituviksi ulkopuolisen riippumattoman tahon toimesta. Ne täyttävät EN 13432 kompostoituvuudelle asetetut vaatimukset käytännön olosuhteissa.

 

Kosher

Kaikki SAGA tuotteet ovat kosher, eli juutalaisten elintarvikkeita tai elinatarvikkeiden kanssa kontaktissa olevia tuotteita koskevien säädösten mukaan valmistettua. SAGA tuotteisiin käytetyille raakapaperilajeille (SAGA Bake, SAGA Cook and SAGA Pack) osoitetun sertifikaatin on myöntänyt Star-K -organisaatio, joka on yksi Pohjois-Amerikan suurimmista kosher-käytäntöä valvovista tahoista. Sertifikaatti antaa oikeuden käyttää Star-K -symbolia SAGA pakkauksissa.

 

Halal

Dürenissa valmistetut SAGA tuotteet ovat Halal, eli islaminuskonnon säännösten mukaisesti luokiteltu ”puhtaiksi” [tahir] ja sallituiksi. Sertifikaatin SAGA tuotteille on myöntänyt Hampurin Islamkeskuksen (Imam Ali Mosque) Bremeniläinen yhteistyökumppani. Sertifikaatti antaa oikeuden käyttää Halal-symbolia SAGA pakkauksissa.